VVE Activiteiten

VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie.

VVE activiteiten zijn bedoeld om achterstanden in de (taal)ontwikkeling te beperken of te voorkomen.
Voorschoolse educatie richt zich op de peutergroep, vroegschoolse educatie richt zich op in groep 1 en 2 van de basisschool.

Onderstaand een impressie van een VVE activiteit met als thema reddingsvoertuigen.