VVE-activiteiten

VVE-activiteiten staat voor: Voor- en vroegschoolse educatie. Meer informatie over de VVE en haar nut, vind je hier.

VVE-activiteiten zijn bedoeld om achterstanden in de (taal)ontwikkeling te beperken of te voorkomen.
Voorschoolse educatie richt zich op de peutergroep, vroegschoolse educatie richt zich op in groep 1 en 2 van de basisschool.

Onderstaand een impressie van een VVE activiteit met als thema reddingsvoertuigen.

Wil je meer weten over ons? Kijk dan ook onder het kopje ‘over ons’.