VVE-activiteiten

VVE-activiteiten staat voor: Voor- en vroegschoolse educatie. Meer informatie over de VVE en haar nut, vind je hier. Omdat wij een klein kinderdagverblijf zijn, betekent alle kinderen -op hun niveau- meedoen met het thema. Als we het hebben over onderstaand thema, betekent dat bijvoorbeeld de kleinste kinderen de reddingsvoortuigjes bekijken, aanraken. De leidsters vertellen over hoe de verschillende onderdelen (wielen, raam, dak etc).

Voor de oudere kinderen betekent het thema méér beleven. Denk hierbij aan thematisch knutselen, verhalen over het specifieke thema of zelf meemaken (bijvoorbeeld dat er een echte ambulance langskomt om te bekijken van binnen en buiten.

VVE-activiteiten zijn bedoeld om achterstanden in de (taal)ontwikkeling te beperken of te voorkomen. VVE-activiteiten verrijken de wereld van onze kinderen.
Voorschoolse educatie richt zich op de peutergroep, vroegschoolse educatie richt zich op in groep 1 en 2 van de basisschool.

Onderstaande foto’s zijn een impressie van een VVE-activiteit met als thema reddingsvoertuigen. De kinderen hebben een eigen brandweer auto geknutseld, themaboeken gelezen, stoplichten getekend en hierbij de kleuren geleerd. Fantasiespel gespeeld met de pionnen en zelfgeknutselde garage.

Bij elk thema horen woordkaarten.

Wil je meer weten over ons? Kijk dan ook onder het kopje ‘over ons’.