Wennen

De eerste dagen op het kinderdagverblijf vormen een intensieve ervaring, zowel voor het kind als voor de ouders. Wij vinden het dan ook belangrijk om juist in die periode bewust extra aandacht aan zowel het kind als de ouders te besteden. Daarom hebben wij een wenperiode ingesteld waarin we kinderen en hun ouders vertrouwd laten raken met het kinderdagverblijf.

Tijdens de wenperiode maken kinderen en ouders uitgebreid kennis met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. U overlegt in die periode intensief met de pedagogisch medewerkers van de groep. Door veel te overleggen en veel te vertellen over de zorg die u uw kind thuis biedt, kunnen wij het voedingsschema, het slaapritme en de individuele aandacht voor uw kind daarop afstemmen. Zo voelt Mammy Daycare al snel als een vertrouwde plek en leren zowel u als uw kind de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes goed kennen. De kinderen mogen knuffels of doekjes waar ze aan gehecht zijn altijd meenemen.

Tijdens de wenperiode speelt u in het begin ook zelf een rol in het verzorgen van uw kind bij Mammy Daycare. Geleidelijk aan neemt de pedagogisch medewerker dit van u over. Niet alleen ziet u tijdens de wenperiode hoe uw kind zich steeds meer op zijn/haar gemak voelt, ook ziet u hoe het dagprogramma van de groep eruit ziet. Om uw kind geleidelijk aan te laten wennen aan Mammy Daycare, zullen de eerste wendagen slechts een gedeelte van de dag in beslag nemen. Zo kan uw kind op zijn/haar gemak alle nieuwe indrukken in zijn/haar eigen tempo opnemen en verwerken.

Minimaal twee weken voor uw kind komt, heeft u een kennismakingsgesprek. Daar maken wij samen met u de afspraken over de invulling van de wenperiode. U bepaalt samen met de pedagogisch medewerker wanneer uw kind komt wennen, het zogenaamde wenschema. Bij de invulling van dit wenschema staat het welbevinden van uw kind centraal. Uiteraard houden wij daarbij wel zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

De wenperiode gaat in principe van start op de contractdatum. De wenperiode kan, afhankelijk van de behoeften van uw kind, maximaal 2 weken in beslag nemen.