Wennen

Wennen is altijd moeilijk.

De eerste dagen op het kinderdagverblijf vormen een intensieve ervaring, zowel voor het kind als voor de ouders. Wij vinden het dan ook belangrijk om juist in die periode bewust extra aandacht aan zowel het kind als de ouders te besteden. Daarom hebben wij een wenperiode ingesteld waarin we kinderen en hun ouders vertrouwd laten raken met Mammy Daycare.

Tijdens de wenperiode maken kinderen en ouders uitgebreid kennis met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen. Je overlegt in die periode intensief met de pedagogisch medewerkers van de groep. Door veel te overleggen en veel te vertellen over de zorg die je jouw kindje thuis biedt, kunnen wij het voedingsschema, het slaapritme en de individuele aandacht voor jouw kindje daarop afstemmen. Zo voelt Mammy Daycare al snel als een vertrouwde plek. Zowel jij als jouw kindje leren de pedagogisch medewerkers en de groepsgenootjes goed kennen. De kindjes mogen knuffels of doekjes waar ze aan gehecht zijn altijd meenemen.

Hoe wennen tijdens de wenperiode..

Tijdens de wenperiode speel je in het begin ook zelf een rol in het verzorgen van jouw kind bij Mammy Daycare. Geleidelijk aan neemt de pedagogisch medewerker dit van je over. Niet alleen zie je tijdens de wenperiode hoe jouw kindje zich steeds meer op zijn/haar gemak voelt, ook zie je hoe het dagprogramma van de groep eruit ziet. Om jouw kidnej geleidelijk aan te laten wennen aan Mammy Daycare, zullen de eerste wendagen slechts een gedeelte van de dag zijn. Zo kan jouw kindje op zijn/haar gemak alle nieuwe indrukken in zijn/haar eigen tempo opnemen en verwerken.

Minimaal twee weken voor jouw kindje komt, heb je een kennismakingsgesprek. Daar maken wij samen met jou de afspraken over de invulling van de wenperiode. Je bepaalt samen met de pedagogisch medewerker wanneer jouw kindje komt wennen, het zogenaamde wenschema. Bij de invulling van dit wenschema staat het welbevinden van uw kind centraal. Uiteraard houden wij daarbij wel zoveel mogelijk rekening met uw wensen.

De wenperiode gaat in principe van start op de contractdatum. De wenperiode kan, afhankelijk van de behoeften van jouw kindje, maximaal 2 weken in beslag nemen.