Pedagogisch beleid

Mammy Daycare kiest voor een pedagogisch beleid dat dicht bij haar filosofie staat. De pedagogiek van het kijken en luisteren.

Kijken en luisteren

Mammy Daycare kiest voor een pedagogisch beleid dat dicht bij haar filosofie staat. Wij werken volgens de pedagogiek van Reggio Emilia, ook wel “de pedagogiek van het kijken en luisteren” genoemd.

De drie belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • de ruimte: deze is licht, verbindt binnen en buiten en moet de kinderen uitdagen tot ontdekken, onderzoeken en experimenteren.
  • het materiaal: dit moet kinderen inspireren om hun ontdekkingen en ideeën vorm te geven
  • kijken en luisteren: Leerkrachten en leid(st)ers zijn gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit, zelfstandigheid en creatieve vaardigheid van het kind.

Ontwikkelen van de eigen identiteit

Een kind wordt geboren met vele mogelijkheden en capaciteiten. Dit betekent niet dat een kind alles al kan!
Wel dat het in de aanleg de mogelijkheden bezit om zichzelf en de wereld te leren kennen.
Kinderen hebben vele eigen ideeën, gedachten en gevoelens, wij bieden ze vorming om deze te ontplooien.

Vanaf kleins af aan is een kind al sociaal en wil het graag met ons en met andere baby’s en kinderen communiceren. Wij stimuleren deze eigenschap door veel aandacht te besteden aan sociale vaardigheden.
Dit doen we o.a. door veel met de kinderen te praten en rijk taalgebruik toe te passen, ook met de allerkleinsten!
Kinderen willen uitgedaagd worden tot leren en ontdekken i.p.v. onderwezen te worden. Deze uitdaging prikkelt de creativiteit en vergroot het probleemoplossend vermogen. Een kind heeft het vermogen om te denken en te voelen en te handelen. Dit helpt kinderen om greep te krijgen op de sociale wereld en daarin hun plaats te bepalen.

Heel belangrijk is het om de kinderen te leren verstaan om te begrijpen wat ze bedoelen. Dit gaat niet vanzelf maar heeft vaardigheden en geduld nodig. Als je begrijpt wat een kind bedoelt kun je hier het aanbod bij aan sluiten. Kortom: goed kijken en luisteren naar wat de kinderen bezig houdt en daarop inspelen.

Uitdrukkingsmogelijkheden

Een ander belangrijk uitgangspunt in deze pedagogiek is dat elk kind honderd talen tot zijn beschikking heeft. Niet de letterlijke taal maar de vele uitdrukkingsmogelijkheden van kinderen worden hiermee bedoelt.
Een kind kan zich uitdrukken in muziek, in spel, in een tekening, in een “doen alsof spel” enz. Het is aan ons om kinderen in aanraking te brengen met de uitdrukkingsmogelijkheden. Dit kan door samen met de kinderen te zingen, te kleien, te knutselen, de juiste voorwaarden scheppen voor “doen alsof spelletjes” enz.

Elk kind heeft zijn eigen uitdrukkingsmogelijkheden en is daarom op zijn haar manier krachtig, sterk en creatief. Het herkennen van deze uitdrukkingsmogelijkheden bij een kind is daarom van groot belang. Kinderen vormen actief en creatief in wisselwerking met anderen en de wereld om hun heen een eigen identiteit.

Ons pedagogisch beleid vormt de leidraad voor het dagelijks handelen bij Mammy Daycare.
Het volledig pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op onze locatie.
Neem contact met ons op als je interesse heeft om dit in te zien.