Pedagogiek

Mammy Daycare heeft gekozen voor een pedagogiek die dicht bij haar filosofie staat. Namelijk de pedagogiek van Regio Emilia ook wel de pedagogiek van het kijken en luisteren genoemd.
Het uitgangspunt is dat een kind competent is om te leren en zelf heel nieuwsgierig is. Een kind is geboren met vele mogelijkheden en capaciteiten, meer dan wij denken. Ze zijn onderzoekend en willen zich ontwikkelen.
Vanaf kleins af aan is een kind al sociaal en wilt graag met ons communiceren en met andere baby’s en kinderen. We stimuleren deze eigenschap door de sociale vaardigheden verder te stimuleren. Dit doen we onder andere door veel met de kinderen te praten en rijk taalgebruik toe te passen ook met de allerkleinste!

Op ontdekkingsreis

Kinderen willen uitgedaagd worden tot leren en ontdekken in plaats van onderwezen te worden. Deze uitdaging prikkelt de creativiteit en vergroot het probleem oplossend vermogen. Een kind heeft het vermogen om te denken en te voelen en te handelen, dit helpt kinderen om greep te krijgen op de sociale wereld en daarin hun plaats te bepalen.
Dus een kind word geboren met vele mogelijkheden en capaciteiten maar dit betekend niet dat een kind alles al kan! Maar het bezit wel de mogelijkheden om zich zelf en de wereld te leren kennen.
Kinderen hebben vorming nodig. Ze hebben ook vele eigen ideeën, gedachten en gevoelens.

Luisteren naar kindjes is belangrijk!

Waar Regio Emilia vooral vanuit gaat is dat ieder kind uniek is en daarom een individuele benadering nodig heeft.
Wij zouden zonder oordeel en eigen invulling naar ieder kind moeten kijken en vooral luisteren om het kind te leren kennen. Daarom word Regio Emilia ook wel de pedagogiek van het luisteren genoemd en de pedagogiek van de praktijk omdat je kijken (observeren) en vooral luisteren naar het kind in de praktijk uitvoert.
Heel belangrijk is om de kinderen te leren verstaan dus wat ze bedoelen (dit is iets wat niet vanzelf gaat, dit heeft vaardigheden nodig en geduld) en ze te begrijpen en daarop vervolgens het aanbod bij aan te sluiten. Goed kijken naar wat de kinderen bezig houd en daarop inspelen.


Kindjes en expressie

Nog een belangrijk uitgangspunt in de pedagogiek is dat elk kind honderd talen tot zijn beschikking heeft. Niet letterlijke taal maar hiermee worden de uitdrukkingsmogelijkheden van kinderen bedoeld. Bijvoorbeeld kan een kind zich uitdrukken in muziek, in spel, in een tekening, in een doen alsof spel enz. Het is aan ons om kinderen in aanraking te brengen met de uitdrukkingsmogelijkheden door samen met de kinderen te zingen, te kleien, te knutselen, de juiste voorwaarden scheppen voor doen alsof spelletjes enz.

Elk kind heeft zijn eigen uitdrukkingsmogelijkheden en is daarom op zijn haar manier krachtig, sterk en creatief. Het herkennen van deze uitdrukkingsmogelijkheden bij een kind is daarom van groot belang. Kinderen vormen actief en creatief in wisselwerking met anderen en de wereld om hun heen een eigen identiteit. Uit de resultaten van de wisselwerking met anderen en de wereld om hun heen vormen ze hun eigen identiteit.

Ons pedagogisch beleid vormt de leidraad voor ons dagelijks handelen binnen Mammy Daycare.
Het volledig pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op Mammy Daycare.

Wil je meer weten? Lees ook over onze missie!