Medewerkers

Onze medewerkers zijn uitsluitend gediplomeerde leidsters.

Tijdens de werving en selectie letten wij vooral op leidsters die met plezier en toewijding met kinderen werken en een bijdragen willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen.
Die bereid zijn om met de kinderen mee te doen en werkelijke belangstelling hebben voor wat kinderen bezighoud. En vooral het vermogen hebben om een sfeer te creëren waar kinderen zich prettig en veilig voelen.

Alle werkzame pedagogische werkers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag volgens de wet justitiële gegevens.
Stagiaires en vrijwilligers zijn eveneens in het bezit van een VOG.

Op onze groep staan vaste leidsters.
Bij ziekte of vakantie wordt er gebruik gemaakt van een van de vaste invalkracht.