De overdracht

De overdracht is het moment waarop de ouders het kindje wegbrengen of ophalen. In de ochtend geven de ouders een korte update over het kindje.

Het is voor ons belangrijk om tijd en aandacht te besteden aan de overdracht tussen pedagogische medewerker en ouders/verzorgers. Door middel van deze overdracht kan de thuissituatie en de opvang zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Ouderapp BitCare
Ouders/verzorgers kunnen ieder moment van de dag zien hoe het met hun kind gaat via de ouderapp van BitCare. Onze leidsters maken zeer geregeld notities op de Ipad – inclusief foto’s van de activiteiten welke de ouders/verzorgers direct kunnen zien. Door zoveel mogelijk praktische gegevens te noteren krijgen ouders/verzorgers een goed beeld van hoe de dag is geweest. Ook kunnen ouders/verzorgers de planning inzien en verschillende verzoeken aanvragen. De app toont ook belangrijke documenten zoals de facturen en jaaropgaven en medische info. 

De pedagogische medewerkers maken aan het einde van de dag tijd voor de overdracht.
De kinderen kunnen tot uiterlijk 18.00 uur opgehaald worden.
Om 18.05 uur sluiten de deuren van Mammy Daycare.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op!