Onze leidsters

Onze leidsters zijn allemaal gediplomeerd en worden continu bijschool om up-to-date te blijven. De branche kinderopvang is altijd in beweging om onze kindjes de best mogelijke kwaliteit te bieden als het gaat om opvang. Wij voldoen ten allen tijde aan het wettelijk vastgestelde beroepskracht/kindratio.

Tijdens de werving en selectie letten wij vooral op leidsters die met plezier en toewijding met kinderen werken en een bijdragen willen leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Ook onderstrepen zij onze missie.
Leidsters die bereid zijn om met de kinderen mee te doen en daadwerkelijke belangstelling te tonen. Ook belangrijk is om een positieve sfeer te creëren waar kinderen zich prettig en veilig bij voelen.

Alle personeelsleden zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) volgens de wet justitiële gegevens. Stagiaires en vrijwilligers zijn eveneens in het bezit van een VOG.

Op onze groep staan vaste, pedagogische medewerksters.
Als één van de onze leidsters absent is, komt een vaste invalkracht op de groep te staan.