Onze groepsmix

Mammy Daycare vangt dagelijks tot 9 kinderen op in de leeftijd 0 tot 4 jaar. Onze groepsmix betekent een verticale groep. De verticale groep combineert de aspecten van de baby- en peutergroep.

Ook broertjes en zusjes blijven de gehele kinderdagverblijfperiode bij elkaar op de groep.
Onze groepsmix is zoals een gezinssituatie kan zijn. Hierdoor is er meer interactie tussen de verschillende leeftijden.

De groepsmix en activiteiten

Alle kinderen doen tegelijk mee met de activiteiten en dat wij activiteiten differentiëren in activiteiten voor de jongsten en de oudsten. Voor meer informatie voor onze activiteiten, kan je naar onze pagina over de VVE-activiteiten. Wij gebruiken hiervoor de KIKI-methode.

Een activiteit als bijvoorbeeld ‘vormen herkennen’ wordt op verschillende manieren aangeboden. Het voelen van de vormen met verschillende materialen voor de kleinsten (bijvoorbeeld piepschuim of karton). Voor de oudsten kan ‘vormen herkennen’ betekenen dat zij de vormen gaan zoeken in dagelijkse voorwerpen, de vormen knippen of inkleuren.

Weinig tot geen groepswisselingen

Kinderen maken hierdoor niet tot weinig groepswisselingen mee. De enige groepswisselingen vinden plaats als een kindje de opvang vroegtijdig gaat verlaten of 4 jaar wordt en naar de basisschool gaat. De relatie met de vaste leidster(s) blijft behouden. Daarnaast geeft dit kinderen ook een vertrouwd gevoel.