Inspectierapporten

Inspectierapporten zijn een jaarlijks, terugkerend aspect in de kinderopvangbranche.
Jaarlijks wordt voor de ‘Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen‘ door de GGD Amsterdam een onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij onze kinderdagverblijven en BSO’s van MammyDayCare.

De inspectierapporten zijn te zien op de website van het Landelijk Register Kinderopvang:

Inspectie rapporten Kinderdagopvang

Onderstaande inspectierapporten zijn van toepassing op de BSO’s van Mammy Daycare.

Inspectierapporten Buitenschoolse Opvang Mammy Day Care

Inspectie rapporten Buitenschoolse Opvang De Dadelpalm

Heb je na het lezen van dit rapport nog vragen over onze inspectierapporten? Wij vinden het altijd leuk om je in contact te komen.