Doelstelling

Het bieden van opvang met zorg, is onze doelstelling. Wij willen een tweede thuis zijn voor onze kinderen.
Een plek creëren waar we kinderen begeleid om hun sociale vaardigheden en creativiteit te ontwikkelen. Dit proces begint al van jongs af aan. Deze subdoelstelling wordt verder uitgewerkt onder het kopje pedagogiek.

De kinderen krijgen de gelegenheid om zich in groepsverband te ontwikkelen onder deskundige begeleiding.
Opvoeden betekent voor ons begeleiden. We sluiten ons daarbij zoveel mogelijk aan bij wat het kind bezig houdt en passen ons aan het niveau van elk kind.
Begeleiden betekent voor ons dat we langs het kind lopen en zo nodig ondersteuning bieden om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te stimuleren. Dit ondersteunt ook onze doelstelling.

Wij hebben bewust voor kleinschalige opvang gekozen om zo dichtbij de kinderen en hun ouders te staan en onze doelstelling daarmee te ondersteunen. Wij halen ook veel inspiratie uit de opvoedvisie van Reggio Emilia.

Doelstelling